Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Compounding

Plastik katkı maddeleri alanındaki ürünlerimizle--saf ya da kullanıma hazır karışım olarak--ilgili güncel bilgileri ve alandaki yenilikleri bu sayfada bulabilirsiniz.

  • Antioksidanlar
  • HALS ve UV Koruyucular
  • Anti-statik malzemeler, buğulanmayı önleyici maddeler
  • Yanma geciktiriciler (halojenli, halojensiz, sinerjist maddeler)
  • Floropolimerler
  • Yağlayıcılar 
  • Slip ve anti-blok katkıları

Özel kimyasallar alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip, işimize tutkuyla yaklaşan uzmanlarız. Birlikte sizin için uygun olan en iyi çözümleri buluyoruz.

Ürünlerimiz

Antioksidanlarımız

Prosesleri sırasında ya da kullanım ömürleri boyunca ısıya maruz kalan plastiklerdeki bozulmayı önlemek için kapsamlı bir birincil ve ikincil antioksidan ürün yelpazesi sunuyoruz. Fenolik ve amin antioksidanları, fosfitleri ve tiyoesterleri içeren portföyümüzde hemen hemen tüm plastik türleri ve sayısız uygulama için uygun çözümler yer alıyor.

HALS ürünlerimiz

Polimerlerin zararlı UV ışınlarına karşı korunabilmesi için kapsamlı bir HALS yelpazesi sunuyoruz: UV koruyucular, UV enerjisini ısıya dönüştürerek aktif hale geliyor ve böylece polimerin zarar görmesini engelliyor. Buna karşın radikal tutucular olan HALS’ler daha çok “iyileştirici” olarak da nitelendirilebilen bir dengeleme mekanizmasına sahip. İkisinin birleşimi eş ve yüksek bir koruma sağlıyor.

Antistatik malzemelerimiz, buğulanmayı önleyici maddelerimiz 

Plastik yüzeylerin statik olarak yüklenmesinin ve bununla birlikte gelen, toz çekme, yapışkanlık, kıvılcım deşarjı ya da su damlası oluşumu gibi sorunların önlenmesi için: Kapsamlı antistatik malzeme ve buğulanmayı önleyici madde yelpazemiz, çeşitli polimerik malzeme ve uygulama için farklı kimyasal sınıfları kapsıyor.

Alev Geciktiricilerimiz

Yangınların ortaya çıkmasını ve yayılmasını önlemek, geciktirmek ya da en azından kaçış süresini uzatmak için tüm plastik uygulamalarda kullanılabilecek alev geciktirici ürün portföyüne sahibiz. Hemen hemen tüm uygulamalar için en etkin olan bromlu türlere ek olarak, sinerjist madde ürünlerinin yanı sıra fosfor, azot ve inorganik bileşik temelli, yenilikçi, halojensiz sistemler de sunuyoruz.

Şişirme ajanlarımız

Ağırlık ve maliyet azaltımı için eksiksiz bir şişirme ajanı yelpazesi sunuyoruz. Portföyümüz, en önemli azodikarbonamit türlerinin yanı sıra, tüm uygulamalara karşılık veren bir dizi AZO’suz bileşikleri (OBSH, TSH, mikro boncuklar, TSS, 5PT, bikarbonatlar) ve üfleme maddesi aktivatörlerini de içeriyor.

Floropolimerlerimiz

Floropolimerler, aşınma davranışını ve kayganlığını arttırmak, plastiklerin işlenme esnasındaki ayırma ve sürtünme özelliklerini iyileştirmek ve kullanım ömürlerini uzatmak için uygun maddelerdir. Floropolimer katkı maddelerimiz, PTFE (politetrafloretilen), FEP (florlu etilen-propilen), PFA (perfloro alkoksi polimer) ve florlanmış mika için özel olarak tasarlanmıştır. Kapsamlı ürün yelpazemizde hemen hemen tüm plastikler için bir çözüm yer alıyor.

Kayma ve antiblok katkı maddelerimiz

Kayma ve antiblok katkı maddeleri ürün yelpazemiz, film şişirme hatlarının işlenebilirliğini geliştirmeye, hazır poliolefin filmlerin anti-blokaj özelliklerini geliştirmeye ve plastik yüzeylerin CoF değerini (sürtünme katsayısını) azaltmaya hizmet ediyor. Erukamid ve oleamid, PE ve PP filmler için en önemli harici yağlayıcılar.

Our Slip & Antiblock Additives 

Tutturucularımız

Poliolefin filmlerin yapışkanlaştırıcı özelliklerini, silaj paketleme, gıda paketleme ya da yüzey koruma gibi birçok uygulamaya göre uyarlamak için, farklı molekül ağırlıklarına ve bağımlı özelliklere sahip çeşitli polibütenler sunuyoruz.

Our Tackifiers

Hot Topic: PA 6 için suda çözünür HALS

HALS kimyasalları alanındaki en yeni yenilik, SaboLight WSPH. Bu düşük moleküler ağırlıklı ama oligomer yapıdaki HALS, su ve polialkoller içinde tamamen çözünür özellikte. Sınırsız suda çözünürlük özelliği, SaboLight WSPH'nin PA 6 polimerizasyon işlemine yerel bir şekilde dahil edilmesini mümkün kılıyor. Elde edilen sonuç: son derece yüksek bir homojenizasyon, daha düşük bir dozaj ve nihai polyamidde çok düşük bir VOC içeriği. Anahtar parametrelerin sabit tutulabilmesi için, -örn., CEG, AEG, RV-, zincir kuralı sisteminin uyarlanması gerekebilir.

Hot Topic: Antimon trioksit ikamesi (ATO) FR sinerjist maddesi

ATO, halojenli alev geciktirme sistemleri için en önemli sinerjist madde. Çevreye ve insan sağlığına zararlı olabileceğinden, bu maddenin yerine geçebilecek alternatifler büyük ilgi görüyor. Kritik olmayan, anorganik Zinflam ZS ve ZHS maddelerini sunuyoruz. Birçok uygulamada ATO'nun yerini alabilecek özellikteki bu maddeler, aynı zamanda son derece etkili bir duman baskılayıcı olarak da işlev görüyor. Diğer yenilikçi sistemler geliştirilmeye devam ediyor.

Tedarikçilerimiz

Ekibimiz


Özel kimyasallar alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip, işimize tutkuyla yaklaşan uzmanlarız. Birlikte sizin için uygun olan en iyi çözümleri buluyoruz.