Şirket felsefesi ve stratejisi

Şirket felsefesi

Plastik, kimyasallar ve kauçuk alanlarında ileri gelen ticaret şirketlerinden biri olarak hızla gelişen bir piyasada faaliyet gösteriyoruz. Gün geçtikçe artan karmaşıklık ve taleplerdeki artışlar göz önünde bulundurulduğunda, çalışanlarımızın çözüm odaklı olmaları, sahip oldukları yöntem bilgisi birikimi ve uzun yıllara dayanan deneyimlerinin, başarımızın belirleyici anahtarı haline geldi. Geride bıraktığımız 118 yıl içerisinde kurumsal hedefimiz hep aynı kaldı:

Tedarikçi ve müşterilerimizle birlikte başarılı olmak

Tedarikçi ve müşterilerimizle birlikte başarı kaydetme ve onların faaliyetlerini kolaylaştırma isteği, şirketimizin tüm faaliyetlerini şekillendirici bir biçimde etkiliyor. Bunun sağlanabilmesi, tüm taraflar için de kazançlı olacak durumlara erişilebilmesi için vazgeçilmez bir unsur, tedarikçi ve müşterilerle kurulacak ve sürdürülecek sağlam bir ortaklık ilişkisi: Müşterilerimize mükemmel ve onlara özel bir hizmet ve çözüm yetkinliği sunuyoruz, böylece üretici firmalar ana yetkinlik alanlarına odaklanabiliyor. Her iki taraf için de değerli bir ortak olabilmenin yolu, bizce hem üreticilerin içinde bulunduğu durumları, hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını çok iyi tanımaktan geçiyor. Biesterfeld Şirketler Grubuna kendini sürekli geliştirmesi, piyasa ve rekabetin içinde var olmaya devam edebilmesi imkanını sağlayan tek şey, ortaklarımızın memnuniyeti.

Başarımızın anahtarı olan çalışanlarımız

İşte bu yüzden, çalışanlarımızın yüksek yetkinliklerine ve uzun yıllara dayanan deneyimlerimize bugün, her zamankinden daha çok güveniyoruz. Biesterfeld Şirketler Grubu çalışanlarının taahhütleri, tutkuları, yöntem bilgileri ve yetkinlikleri, şirketimizin başarısı için en önemli faktörler.

Çalışanlarımız günlük faaliyetlerinde mutlaka, grubun temel değerleri ve şirketler grubunun mesleki davranış kuralları doğrultusunda hareket ediyor.

Stratejimiz

Temel yetkinlik alanlarımıza odaklanıyor ve Biesterfeld Şirketler Grubu olarak piyasada güçlü bir pozisyon elde etmenin yanı sıra işlemeyle ilgili piyasa segmentlerinde süreklilik gösteren bir büyümeyi amaçlıyoruz. Stratejik pozisyonumuzu elde etmemizde etkin olan unsurlar temelde, yeni pazarlara giriş, ürün portföyünün çeşitlendirilmesi ve uluslararası faaliyetlerin genişletilmesi. Tüm bu faaliyetler esnasında, küresel ölçekte büyümek isteyen tedarikçiler ve lokal müşterilerimiz arasındaki etkin ara birim olmayı amaçlıyoruz.

Küresel düşün--yerel hareket et

Avrupa odaklı uluslararası bir şirket olarak Biesterfeld Şirketler Grubu, giderek gelişen küreselleşme ve gün geçtikçe artan güçlükler çerçevesinde müşterilerine daima mükemmel ve onların ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunmayı amaçlıyor.

Müşteri ve piyasa yakınlığı bizim için ön planda olduğundan, müşterilerimize yerinde hizmet sunuyoruz. Danışabileceğiniz yetkin çalışanlarımız, tüm bağlı kuruluşlarımızda, küresel çapta hareket eden bir şirketin yöntem bilgisine sahip olarak size özel çözümler geliştiriyor.

Sadece dağıtımdan daha fazlası--çözüm ve yöntem bilgisi de sunuyoruz

Yenilikçi ürün ve süreçler için yetkin bir geliştirme ortağı olmayı amaçlıyor ve bu bağlamda müşteri ve tedarikçilerimizle birlikte gelişmeyi hedefliyoruz.

Çözüm odaklı teknik uygulama yetkinliğimiz sayesinde müşterilerimizin sorunlarına özel cevaplar sunabiliyoruz. Bunun temelini oluşturan unsurlar, yüksek kaliteli ürün portföyümüzün sağladığı yöntem bilgisi ve uzun yıllara dayalı deneyim, ayrıca da müşteri ve tedarikçilerimizle kurmuş olduğumuz sıkı bir işbirliğine dayalı ilişkiler.

Müşteri ve tedarikçilerle işbirliği

İyi dengelenmiş tedarikçi ve müşteri portföyümüzün temelini, ortaklarımızla yapmış olduğumuz, bazıları münhasır hak tanıyan anlaşmalarımız oluşturuyor. Tedarikçilerin ve yüksek kaliteli ürünlerinin özenli bir şekilde seçimi, Biesterfeld Şirketler Grubunda yüksek bir önceliğe sahip. Çoğu, uzun zamandır var olan tedarikçi ilişkilerimiz, yüksek kalite standartlarımız ve müşterilere özel olarak hazırlanan hizmetlerimiz, şirketler grubumuz için başarının ve sürdürülebilir bir büyümenin temelini oluşturuyor. Etkin bir tedarik zinciri yönetimi, şeffaf süreçler ve raporlamalar, sürdürülebilir ve ortaklığa dayalı bir işbirliğini garanti altına alıyor.

Aile geleneğine sahip çıkarak daima ileriye

Sermaye piyasası odaklı, bağımsız bir aile şirketi olarak, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımıza, bir aile şirketinin güven dolu ortamını ve sürekliliği sağlamaya büyük önem veriyoruz.

Geçen 112 yılın ardından yolumuza hâlâ başarılı bir şekilde devam ediyor olmamız, deneyim, yöntem bilgisi ve sürekli ve yenilikçi bir şekilde hareket etme ile bir araya geldiğinde güttüğümüz şirket felsefesinin Biesterfeld Şirketler Grubu için doğru yol olduğunun sağlam bir kanıtı.