Mesleki Davranış Kuralları

Ortaklık, bizim için iki tarafından da birbirine açık ve adil bir şekilde davranmasını ifade ediyor. Gerek müşterilerimiz, gerek tedarikçilerimiz gerekse de iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde biz de bunu yakalamaya çalışıyoruz. Tüm ticari faaliyetlerimizde, ortaklar ve çalışanlarla olan ilişkilerimizde, ayrıca halka karşı daima dürüst olmak, vicdanen doğru ve adil bir şekilde hareket etmek istiyoruz.

Bu düşünceden hareketle Biesterfeld Şirketler Grubu, 2009 yılında bir mesleki davranış kuralları metni hazırlayarak kabul etti. Temelinde şirket değerlerinin yer aldığı söz konusu kurallar metninde, Biesterfeld çalışanlarının günlük çalışma faaliyetlerinde uymaları beklenen temel davranış ilkeleri ifade ediliyor. Bu ilkeler üzerinden, gündelik iş yaşamında karşılaşılan birbirinden farklı yasal ve kültürel zorluklarla başa çıkabilmeyi ve kendi koyduğumuz yüksek standartlarımızı karşılayabilmeyi amaçlıyoruz.

Durağan bir metin olmayan Mesleki Davranış Kurallarımız, toplumsal koşullar doğrultusunda sürekli geliştiriliyor.

Download Code of business conduct, EN