Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Sürdürülebilirlik

Taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan bir aile şirketi olarak Biesterfeld, şirketin ve ticari faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde gelişimine büyük önem veriyor. İnsan ve doğaya karşı saygılı bir yaklaşım bizim için sorgusuz sualsiz kabul edilmesi gereken bir yaklaşım.

Sürdürülebilir ticari faaliyet, Biesterfeld için ekolojik ve sosyal açılarla uyumlu bir ekonomik başarı anlamına geliyor. Bu üç sütun arasında daimî ve sağlıklı bir dengenin sağlanmasını hedefliyoruz:


Ekonomik sorumluluk

  • Küresel düzeyde sorumluluk bilinciyle ve güven verici bir şekilde ticari faaliyetlerde bulunma
  • Uzun yıllar sürecek yoğun ortaklıklar
  • Tedarikçi ve müşterilerimiz arasında etkin bir ara birim olma
  • İhtiyaca özel hazırlanmış bir ürün portföyü
  • Yetkin ve işine bağlı çalışanlar

Ekolojik sorumluluk

  • Ürünlerimizin konu olduğu süreçlerde güvenilir ve etkin bir yaklaşım
  • Enerji, su ve diğer ham madde kaynaklarının kaynakları koruyucu bir yaklaşımla kullanılması

Sosyal sorumluluk

  • Çalışanlarımız ve ortaklarımızla saygı dolu bir ilişki içinde olmak
  • Adil ve hoş bir çalışma atmosferi
  • İşe yeni alınan personelin eğitimi, çalışanlarımıza kendilerini geliştirme olanaklarının sunulması

Biesterfeld için sürdürülebilirlik sürekli devam eden bir süreç. Kurum kültürüne entegre edilmiş olan bu kavram, çalışanlarımızın da her gün deneyimlediği bir kavram.

Sürdürülebilirlik raporu

Bu Sürdürülebilirlik raporu metninde Biesterfeld'in, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ndeki insan hakları, iş gücü, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele konularındaki sürdürülebilirlik ilkelerine nasıl uyduğu gösteriliyor.

Biesterfeld, raporu oluştururken aynı zamanda raporun resmiyetini onaylayan kuruluş olan bağımsız Küresel Raporlama Girişiminin (GRI) uluslararası tanınırlığı olan genel kurallarını uyguluyor. Bu uygulama sayesinde hem değerlerin hem de önlemlerin kapsayıcı bir şekilde sunulması sağlanıyor. Bunlara ek olarak rapor standart bir yapıya sahip, böylelikle şirketlerin sürdürülebilirlik değerleri şeffaf bir şekilde karşılaştırılabiliyor.

Biesterfeld'de sürdürülebilirlik raporunun kendisi de sürdürülebilir: PDF dosyasındaki yazı biçimi ve resimler, özellikle bilgisayar ekranında okunabilmek üzere tasarlanıyor. Böylelikle raporun çıktısının alınmasına gerek kalmıyor, kağıttan tasarruf edilmiş, çevre korunmuş oluyor.