Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Bilgi ifşası sistemi

Yürürlükteki yasalara ve şirket içi yönetmeliklere riayet ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan yasal ve dürüst davranış, Biesterfeld Şirketler Grubunda tartışmasız bir önceliğe sahiptir. Bu yüzden de, şirket içindeki uygunsuzluklara, suç oluşturan davranışlara ya da risklere anonim bir şekilde işaret edilebilmesini mümkün kılacak bir bilgi ifşası sistemi sunuyoruz. Söz konusu sistemin amacı, şirkete zarar verici davranışlara karşı bir koruma mekanizması sağlamak.

İster çalışan ister iş ortağımız olsun fark etmez, isteyen herkes, bu sistemi kullanarak aşağıdaki konular hakkında, şirketin çıkarlarına karşı olan ihlal ya da suç oluşturacak eylemlere dair bilgi verebilir:

 • Yolsuzluk
 • Hatalı muhasebe uygulamaları
 • Para aklama
 • Dolandırıcılık/Güveni kötüye kullanma/Zimmetine para geçirme
 • Rekabet suçları
 • Ayrımcılık ya da taciz
 • İş güvenliği kurallarının ihlali

Biesterfeld Şirketler Grubu Yasalara Uygunluk Departmanı, sistemi izler, sisteme girilmiş olan mesajları inceler, konularına göre ilgili yerlere yönlendirir ve gerekli önlemleri alır. Uyum görevlisine ek olarak, mesajın ilgili olduğu alana bağlı olarak Personel ve Hukuk Bölümleri müdürleri, ayrıca da Muhasebe ve Hazine Bölümleri müdürleri de sorumluluk üstlenir.

Bilgilendirmenizi bu erişim üzerinden yapabilirsiniz: Bilgi ifşası sistemi

Bilgilendirme süreci dört basamaktan oluşmaktadır:

 1. Bilgiyi verecek olan kişiden önce anonimliğinin korunmasıyla ilgili bir bilgilendirme metnini okuması ve bir güvenlik sorusunu cevaplandırması istenir.
 2. Bunun ardından verilecek bilginin ağırlıklı olarak hangi alana ait olduğu sorulur.
 3. Bilgilendirmeyi yapan kişi bilgi verme sayfasında konuyu kendi sözleriyle ifade edebilir, bunun ardından kendisinden konuyla ilgili birkaç soruya cevap vermesi istenir. Bilgilendirmenin gönderilmesinin ardından bilgiyi veren kişiye bir referans numarası verilir.
 4. Son olarak da geri dönüşler için özel, korunaklı bir posta kutusu oluşturulur.

Biesterfeld'de, verilerin korunması açısından dünya çapında sertifikalı yegâne sistem olan Business Keeper AG firmasının bilgi ifşası sistemi kullanılmaktadır. En modern güvenlik ve şifreleme teknolojilerinin kullanımıyla bilgi vermek isteyen kişiler, bunu anonim ve güvenli bir şekilde yapabiliyorlar. Kişinin kimliğini ortaya çıkaracak veriler sunulmadığı sürece BKMS® sistemi, teknik açıdan anonimliği koruyor.

The video below explains the system again: 

“This video is subject to copyright for the protection of intellectual property. It may neither be copied and/or altered for commercial or private purposes nor for the purpose of being passed on. Embedding on other websites must be authorized by the creator of this video. All rights are with Business Keeper AG.“