Biesterfeld ChemLogS

Biesterfeld ChemLogS şirketinin sorumluluk alanında, Biesterfeld Grubu bünyesinde kalite ve güvenlik yönetimi sistemlerinin (Quality, Safety, Health & Environment) uygun ve doğru bir şekilde uygulanması yer alıyor. Ekip, ISO gibi çeşitli yönetim sistemlerinin yürürlüğe sokulmasından ve işletiminden, süreçlerde yasalara uygunluğun sağlanmasından, ayrıca da Responsible Care (Üçlü Sorumluluk) girişimi standartlarının uygulanmasından sorumlu.

ChemLogS, örneğin sürdürülebilirlik gibi konularda da şirketler grubunun tamamını destekliyor, buna her yıl sunduğu rapor da dahil. Güvenlik veri formları, deneyimli bir ekip tarafından profesyonel bir şekilde oluşturuluyor. Mevcut tüm süreçlerde uluslararası hukuk normları dikkate alınıyor ve bunlara riayet ediliyor.