Tarihçemiz

Yüz on iki yıl önce toptancılık ve dış ticaretle uğraşan tacir Wilhelm Ernst Hinrich Biesterfeld, Hamburg'da W. Biesterfeld & Co şirketini kurdu. Şirket faaliyetlerinin ağırlık noktasını ilk başlarda tuz ticareti oluştururken, ilerleyen yıllarda buna kimyasallar ve gübre de eklendi. Şirket ayrıca kendi ürünlerinin de ticaretine başladı, böylelikle uluslararası ticarete adım atılmış oldu. Biesterfeld bugün, Plastik, Özel Kimyasallar, Performans Kauçukları ve Uluslararası Emtia Ticareti iş birimleriyle faaliyet gösteriyor. Hizmet şirketi Biesterfeld ChemLogS, kimya, lojistik ve servis alanlarında çok çeşitli hizmetler sunuyor. Bilgi teknolojisi (BT) alanındaki bağlı kuruluşumuz BIT-SERV, şirketler grubu için gerekli olan tüm BT hizmetlerini sağlıyor, ayrıca üçüncü şirketler için de bu alanda çözümler sunuyor.

Bugün ve gelecektodo

Uluslararası düzeyde hareket eden ve genişlemeye devam eden bir aile şirketi

2021todo

GME Chemicals Group, Singapur'un satın alınması

2019todo

Norveç'daki Lindberg & Lund AS şirketinin satın alınması

2016todo

Almanya'daki Schütz & Co. (GmbH & Co. KG) şirketinin satın alınması

2016todo

Biesterfeld Performance Rubber GmbH
şirketinin kurulması

2015todo

Yeni ortaklık: Biesterfeld Simko Distr. Ltda,
Brezilya

2013todo

Yeni ortaklık: Biesterfeld Nordic AB, İsveç;
Almanya'daki Küttner GmbH şirketinin alınması

2008todo

Polonya'daki Milar Sp. z o.o. şirketinin alınması

2007todo

Biesterfeld ChemLogS GmbH şirketinin kurulması

2006todo

Yeni ortaklık: Biesterfeld Petroplas Ltd., Birleşik Krallık

2006todo

Biesterfeld Siemsglüss International GmbH şirketinin isminin Biesterfeld International GmbH olarak değiştirilmesi

2005todo

Biesterfeld Siemsglüss International GmbH şirketinin tamamen devralınması

2004todo

Ana şirket Wilhelm E. H. Biesterfeld GmbH & Co. KG'nın Biesterfeld AG'ye dönüştürülmesi

2003todo

Biesterfeld Chemiedistribution GmbH & Co. KG ile Brenntag ortak girişimi, satış 2010

2001todo

İspanya'da Biesterfeld Ibérica S.L.U. şirketinin kurulması

2000todo

Biesterfeld Siemsglüss International GmbH ve Biesterfeld Interowa GmbH & Co.KG, Avusturya şirketlerinin kurulması

2000todo

BIT-SERV GmbH şirketinin kurulması: Biesterfeld ve üçüncü taraflar için internet, veri işleme, ağ uygulamaları çözümleri

1998todo

Biesterfeld Spezialchemie GmbH şirketinin kurulması

1994todo

Merkezi Hamburg'da bulunan Biesterfeld Scheibler Linssen GmbH
& Co. KG ortak girişim şirketinin kurulması

1988todo

Biesterfeld Plastic GmbH şirketinin ve
Fransa, İtalya, Polonya ve İspanya'da
yeni bağlı kuruluşların kurulması

1980'li yıllartodo

Çin, Hong Kong ve Endonezya'da kurulan bağlı kuruluşlarla Asya bölgesinde genişleme 

1981todo

Yeni şirket Wilhelm E. H. Biesterfeld Şirketler Grubunun temel faaliyet alanları: kimya şirketleri, ithalat, ihracat, ambalaj malzemeleri, tuz, zirai kimyasallar ve uluslararası nakliyat

1977 sonrasıtodo

Firmanın kendi markası olan "Julia" kâğıt havlu üretimi. Bu faaliyet alanı 90'lı yılların başına kadar Biesterfeld'de kalmıştır.

1976todo

Brezilya'da Biesterfeld do Brasil Ltda., ABD'de de Biesterfeld U.S., Inc. şubelerinin kurulması 

1970todo

Walter Biesterfeld'in vefatının ardından oğlu Dirk J. Biesterfeld, aile yâdigarı şirkette, kişisel sorumlu ortak olarak göreve başlar 

1964todo

Şirket kurucusu Wilhelm Biesterfeld'in 84 yaşında vefat eder. Hem yeğeni hem de evlatlığı olan Walter Biesterfeld, şirketin sürekli olarak büyümesini garanti altına alır

1961todo

Avrupa'daki ilk şubenin Hollanda'da kurulması 

1956todo

Şirket merkezinin Hamburg kent merkezindeki Ferdinandstraße 41 adresine taşınması

1950 sonrasıtodo

Kimyasal ithalat ve ihracatı, tuz ve gübre, kimyasal işletme alanlarında şubelerin kurulması, Biesterfeld ambalaj malzemesi iş biriminin kurulması

1945todo

Depoları ve yük aktarım teçhizatıyla birlikte Hamburg-Harburg'daki kimya fabrikası Gunter, Schröder & Co.'nun devralınması

1930'lu yıllartodo

Üç ana faaliyet sütununun oluşturulması: Tuz, kimyasallar ve gübre ticareti

1930todo

Deniz tuzunun kuzey ve doğu Almanya'daki bazı bölgelerde satış tekeline sahip olunması

1920 - 1925todo

Biesterfeld Deniz Nakliyatı şirketinin işletilmesi

1918todo

Kuzey Almanya'da çıkarılan kaya tuzuyla Almanya'nın diğer bölgeleri ve İskandinav ülkeleriyle yapılan tuz ticaretinin canlanması

1906todo

Wilhelm Ernst Hinrich Biesterfeld, Hamburg'da açtığı küçük ofisinde tuz ticaretine başlar