Entegre yönetim sistemi

Biesterfeld Şirketler Grubunun entegre yönetim sisteminin temelleri:

  • DIN EN ISO 9000 ve devamı gereğince kalite yönetimi,
  • kapsamlı süreç dokümantasyonu ve düzenli olarak gerçekleştirilen denetimler ve
  • kesintisiz devam eden iyileştirme süreçleri.

Optimum süreç yapıları ve güçlü bir müşteri odaklılık, sertifikasyonun temel unsurlarını oluşturuyor. Entegre yönetim sisteminin temel yapı taşları arasında aşağıdaki konulardaki normlar yer alıyor:

  • Çevre koruma, iş güvenliği ve veri koruma
  • Sosyal sorumluluk
  • Enerji yönetimi
  • Kriz, pandemi ve risk yönetimi

Temel hukuki normlara riayet edişimiz uyumluluk yönetimimiz çerçevesinde denetleniyor.

Biesterfeld, ekonomi, ekoloji ve sosyal alanlarda gerekli sorumluluğu üstleniyor

Bu faaliyetlerin hepsi Biesterfeld Şirketler Grubunun entegre yönetim sisteminin ayrılmaz parçalarıdır.

Biesterfeld Şirketler Grubunun ISO sertifikaları

DIN EN ISO 9001 Biesterfeld Plastic

DIN EN ISO 9001 Biesterfeld Spezialchemie

DIN EN ISO 9001 Biesterfeld Performance Rubber

DIN EN ISO 9001 Biesterfeld International

DIN EN ISO 9001 Biesterfeld ChemLogS

DIN EN ISO 9001 BIT-SERV

REACH

Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören Avrupa Birliği Tüzüğü REACH, 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir. Tüzükle, çevre ve insan sağlığının, kimyasal kullanım karşısında yüksek düzeyde korunması, aynı zamanda da AB kimya endüstrisindeki rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılması amaçlanmaktadır.

REACH Tüzüğünün yürürlüğe girmesiyle birlikte, AB içerisinde sadece (ön)kaydı yapılmış olan maddeler piyasaya sürülebilmektedir. Kimyasal madde ithalatçısı ve taciri olarak Biesterfeld, bu mevzuata uymakla yükümlü, kimyasal maddelerin güvenli kullanımından sorumludur.


REACH Tüzüğüne uygunluk

Gerçekleştirdiği her bir mal hareketinin REACH Tüzüğü'ne uygunluğunu sağlamak için Biesterfeld,

  • kayıt verilerinin de yer aldığı kapsamlı bir madde veri bankasını yönetmekte ve
  • bu veri bankasına dayanan bir denetim sistemini uygulamaktadır.


REACH kayıtları

Maddelerin önem düzeyine bağlı olarak, ya kendi kayıt sistemimizi uyguluyor ya da AB dışındaki ortaklarımızın mevzuata ilişkin sorumluluklarını üstleniyoruz.
Şirketimizce yapılan kayıtları ECHA internet sitesi 'nde görebilirsiniz.