Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Üçlü Sorumluluk

Üçlü Sorumluluk - Kimya ticaretinde sorumluluk

Kimya Ticareti Derneğinin (VCH) "Üçlü Sorumluluk" programına aktif olarak katılan Biesterfeld, sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen ticari faaliyetlerle ilgili deneyim ve bilgi alışverişini de teşvik ediyor.

Üçlü Sorumluluk programına katılmakla kimya alanında bir dağıtım firması olarak, yasal düzenlemelerin de ötesinde, ticari faaliyetlerimizi sorumluluk bilinciyle gerçekleştirme ve çevre, insan sağlığı ve güvenlik alanlarında (Environment, Health and Safety = EHS) sürekli bir iyileşmeyi ilerletme taahhüdünü vermiş oluyoruz.

Üçlü Sorumluluk Programına dahil olan görev alanları:

  • Ürün sorumluluğu
  • Tesis güvenliği
  • İş güvenliği ve sağlığın korunması
  • Çevre koruma
  • Nakliye güvenliği
  • Diyalog - Kamunun bilgilendirilmesi

Biesterfeld Şirketler Grubunun Üçlü Sorumluluk Sertifikaları

RC-Certificate Biesterfeld Plastic    

RC-Certificate Biesterfeld Spezialchemie

RC-Certificate Biesterfeld Performance Rubber

RC-Certificate Biesterfeld International