Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi

Şirketlerde sürdürülebilirliğin sağlanması için ortaya koyulan dünya çapındaki en büyük girişim

Biesterfeld için sürdürülebilirlik, küresel bir mesele. Şirketler grubu, küreselleşmeyi sosyal ve ekonomik açılardan şekillendirebilme amacıyla BM tarafından başlatılmış olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini (UN Global Compact) destekliyor. Sözleşme, insan hakları, iş gücü, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele konularında koruyucu bir yaklaşım için on ilkenin entegrasyonu üzerine. Biesterfeld, 2014 Kasımından bu yana BM Küresel İlkeler Sözleşmesini aktif olarak destekliyor.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeleri:

İnsan hakları

  • İlke 01: Şirketler, nüfuz alanları dahilinde, uluslararası geçerliğe sahip insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı göstermeli veİlke
  • 02: İnsan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

İş gücü

  • İlke 03: Şirketler, sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne;
  • İlke 04: Zorla çalıştırmanın her türünün ortadan kaldırılmasına;
  • İlke 05: Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına;
  • İlke 06: İşe alma ve mesleki alandaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına gerekli önemi vermelidir.

Çevre koruma

  • İlke 07: Şirketler, çevresel sorunlara karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli;
  • İlke 08: Çevresel sorumluluğu arttıracak girişimlerde bulunmalı;
  • İlke 09: çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmelidir.

Yolsuzlukla mücadele

  • İlke 10: İşletmeler, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.

"Communication On Progress" ya da Sürdürülebilirlik raporu başlıklı yıllık rapor, BM Küresel İlkeler Sözleşmesinde belirtilen on ilkeye riayeti belgeliyor.