İş birimleri

Biesterfeld Plastik iş birimi yüksek performanslı plastiklerin, mühendislik termoplastiklerinin, termoplastik elastomerlerin, stiren kopolimerlerinin, standart polimerlerin ve katkı maddelerinin satışından sorumlu iş birimidir. Uluslararası düzeyde faal, ileri gelen plastik dağıtım firması olarak Biesterfeld Plastik, önde gelen, küresel üretici firmaları, çoğu zaman tek dağıtıcı olarak temsil etmektedir.

Biesterfeld Özel Kimyasallar, özel kimyasallar alanındaki ürün ve çözümler konusunda uluslararası düzeyde faal, önde gelen teknik dağıtım firmalarından biridir. Sağlam temellere dayalı bir uygulama yetkinliği, formülasyon yöntem bilgisi ve seçilmiş endüstrilerin gereksinimlerine uygun bir ürün portföyü, şirket yaklaşımını tanımlayan etkenler olarak tanımlanabilir.

Biesterfeld Performans Kauçukları kauçuk işleme endüstrisinde uluslararası düzeyde faal bir dağıtım firması olup, aynı zamanda da Biesterfeld Grubunun en yeni oluşturulan iş birimidir. Ürün portföyünde, sentetik kauçuklar, yüksek mukavemetli silikon kauçuk ve florosilikon kauçuk karışımlar ve karbon siyahının yanı sıra yüksek performanslı polimerler ve bunlarla uyumlu katkı maddeleri de yer almaktadır.

Biesterfeld ChemLogS şirketinin sorumluluk alanında, uluslararası kimyasal ticaretiyle ilgili kalite ve güvenlik yönetimi sistemlerinin (Quality, Safety, Health & Environment) uygun ve doğru bir şekilde uygulanması yer alıyor. Ekip, ISO gibi çeşitli yönetim sistemlerinin yürürlüğe sokulmasından ve işletiminden, süreçlerde yasalara uygunluğun sağlanmasından, ayrıca da "Responsible Care" (Üçlü Sorumluluk) girişimi standartlarının uygulanmasından sorumlu.

BT alanında eksiksiz hizmet sunan BIT-SERV sirketinin uzmanlık alanı, kimya, plastik, ilaç ve tarımsal ticaret sektörlerindeki ticari uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması ve işletilmesinden sorumlu.
BIT-SERV ekibi, BT dünyasını her yeni gün yeni bir merakla karşılayan kişilerden oluşuyor.

At b.yond ventures we foster and support innovative start-ups, putting business founders in touch with our experts in different areas of the chemical industry.